TOP
13-03-2019

Thần binh mới - Cửu Tích Vấn Thiền Trượng

Qúy nhân sĩ thân mến,

Trong phiên bản này sẽ xuất hiện thần binh thần phẩm "Cửu Tích Vấn Thiền Trượng", với hiệu ứng La Hán Hộ Thể sẽ đem lại sức mạnh vô song cho nhân sĩ nào sở hữu nó. Hãy cùng khám phá xem nhân sĩ nào sẽ là người đầu tiên sở hữu Thần Binh tuyệt vời này

I. Cửu Tích Vấn Thiền Trượng

  • Tạo ra 600% sát thương cho kẻ địch trong vòng 5m, khi thi triển sẽ nhận được hiệu quả Hồng Bá Thể trong 5s và 100% chính xác, đồng thời nhận được trạng thái hộ thể "La Hán Kim Thân", có thể hấp thu sát thương bằng 100% sinh lực tối đa, duy trì 15s, trong thời gian ở trạng thái hộ thể sẽ là Hoàng Bá Thể, đồng thời miễn dịch kéo, sau khi kết thúc kỹ năng, trận pháp sẽ duy trì tại chỗ 1 phút, đồng đội trong trận pháp mỗi giây sẽ hồi phục 20 điểm Bá Thể.
  • Nhận được thông qua hoạt động vận hành

Thần Binh Cửu Tích Vấn Thiền Trượng