Do Trương Tam Phong sáng lập nên, cùng với Thiếu Lâm được xưng tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm. Võ học tinh thâm, coi trọng việc lấy nhu khắc cương, nhân kiếm hợp nhất, dùng ý không dùng lực.

 • Vũ khí: Đơn kiếm
 • Đặc sắc: Khống chế, phản đòn và hồi máu
 • Võ học: Thái Cực Kiếm Pháp
 • Nội công: Thượng Thanh Vô Cực Công

Lấy hình thức gia tộc làm nòng cốt môn phái, được giang hồ nể sợ bởi thủ pháp sử dụng ám khí và tài năng khinh công trác tuyệt. Võ học thiên về sát thương cao từ xa, phối hợp cùng khinh công khống chế cự ly, có thể giết người trong chớp mắt.

 • Vũ khí: Ám khí
 • Đặc sắc: Sát thương cao từ xa
 • Võ học: Mê Hồn Tiêu
 • Nội công: Ngũ Độc Kỳ Kinh

Do thứ nữ của đại hiệp Quách Tĩnh - Hoàng Dung là Quách Tương sáng lập nên. Tề danh Tam đại môn phái cùng với Võ Đang và Thiếu Lâm. Võ công thiên về trị liệu, bên cạnh đó còn có khả năng gây ra bạo kích cao, dứt điểm nhanh đối phương, thao tác uyển chuyển tượng trưng cho tinh hoa của phái đẹp.

 • Vũ khí: Song thích
 • Đặc sắc: Trị liệu và bạo phát
 • Võ học: Ly Biệt Thích
 • Nội công: Phi Huyền Vũ Kinh

Hùng cứ nơi vùng đất lạnh giá phía Đông Bắc, quanh năm tuyết trắng bao phủ. Võ công thiên về đao pháp, sát thương rất cao, nhất đao tất sát. Đệ tử môn phái khí khái bất phàm, luôn toát ra vẻ thanh cao đạo mạo.

 • Vũ khí: Đơn đao
 • Đặc sắc: Xuất chiêu nhanh, sát thương cao
 • Võ học: Tuyết Ảnh Cuồng Đao
 • Nội công: Lục Đạo Lăng Tiêu Quyết

Hùng cứ chốn đại mạc Tây Vực, biểu tượng chính là Thánh Hỏa Quang Minh, được xưng tụng là Đệ nhất giáo. Võ học chuyên về thương pháp, dựa vào sinh lực bản thân tấn công gây nhiều hiệu quả khác nhau.

 • Vũ khí: Thương
 • Đặc sắc: Công thủ toàn diện
 • Võ học: Thiết Huyết Thương
 • Nội công: Càn Khôn Tâm Kinh

Cẩm Y Vệ là tổ chức mật vụ được Minh Thái Tổ thành lập nhằm giám sát hoạt động của các quan viên trong triều đình, gánh vác sứ mệnh thần bí, lệnh ra như núi, không chết không về. Cẩm Y Vệ một mặt trà trộn trong giang hồ, một mặt mang trên mình nhiệm vụ thu thập tình báo cho triều đình.