TOP
12-03-2019

Bộ Tứ Hiệp Khách - Yến Vân Tứ Nghĩa

Bộ tứ hiệp khách - Yến Vân Tử Nghĩa mang trong mình sức mạnh phi thường. Đặc biệt khi cùng nhau chiến đấu, thực lực của các hiệp khách sẽ được tăng cao gấp bội. Đây hản sẽ là những người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường hành hiệp trượng nghĩa của các vị đại hiệp.

1. Yến Vân Tứ Nghĩa - Chu Hào Minh

Kỹ năng ra trận: Thanh Long Công:
  • Tăng 1200 điểm sát thương Binh Khí, 90 điểm Bạo Kích, 360 điểm bỏ qua phòng ngự, 60 điểm Chính Xác (Nếu tất cả Yến Vân Tứ Nghĩa đều ra trận thì thuộc tính tăng x2)
Kỹ năng xuất chiến: Nộ Phát Xung Quán:
  • Thi triển Trường Đao, gây 1000% sát thương cho địch xung quanh, mỗi lần đánh trúng 1 kẻ địch, trong 25 giây tiếp theo nếu bản thân bị thương, sẽ giảm 10% sát thương, nhiều nhất có thể giảm được 50%.

2. Yến Vân Tứ Nghĩa - Phong Vô Kỵ

Kỹ năng ra trận: Ngạo Tuyết Quyết:
  • Tăng 480 điểm giảm sát thương Binh Khí, 600 điểm phòng thủ, 60 điểm Kháng Bạo, 60 điểm Kháng Bạo thương (Nếu tất cả Yến Vân Tứ Nghĩa đều ra trận thì thuộc tính tăng x2)
Kỹ năng xuất chiến: Lãm Tinh Đạp Nguyệt:
  • Tung quạt tấn công địch phía trước, gây 1000% sát thương, mỗi lần trúng 1 kẻ địch, trong 25 giây tiếp theo nếu bản thân bị thương, sẽ giảm 10% sát thương, nhiều nhất có thể giảm được 50%.

3. Yến Vân Tứ Nghĩa - Hạ Hầu Thái

Kỹ năng ra trận: Trấn Ma Công:
  • Tăng 3000 điểm Sinh Lực, 60 điểm Bạo Kích, 60 Kháng Bạo thương, 0.3% điểm sát thương phản đòn (Nếu tất cả Yến Vân Tứ Nghĩa đều ra trận thuộc tính tăng x2)
Kỹ năng xuất chiến: Lục Ma Bát Trảm:
  • Phóng đao tấn công địch phía trước, gây 1000% sát thương, mỗi lần trùng 1 kẻ địch, trong 25 giây tiếp theo nếu bản thân bị thương, sẽ giảm 10% sát thương, nhiều nhất có thể giảm được 50%.

4. Yến Vân Tứ Nghĩa - Cung Lăng

Kỹ năng ra trận: Phi Hoa Lục:
  • Tăng 300 điểm tấn công, 60 điểm Bạo Kích, 180 điểm Bạo Thương, 6 điểm Bá Thể (Nếu tất cả Yến Vân Tứ Nghĩa đều ra trận thì thuộc tính tăng x2)
Kỹ năng xuất chiến: Du Phượng Phi Hoa:
  • Xoay người, gây 1000% sát thương cho địch xung quanh, mỗi lần trúng 1 kẻ địch, trong 25 giây tiếp theo nếu bản thân bị thương, sẽ giảm 10% sát thương, nhiều nhất có thể giảm được 50%